{ "@context": "https://schema.org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [{ "@type": "Question", "name": "Täyttyykö työssäoloehto kevytyrittäjyydessä? ", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Mitä jos kevytyrittäjä ei enää saakaan töitä? Trusterin kevytyrittäjänä olet monella tavalla hyvässä asemassa. Voit kokeilla helposti seuraavaa ideaa tai tehdä nopeita ratkaisuja, jos kauppa ei käy tai kevytyrittäjyys ei olekaan juttusi. Tiedämme, että asiat eivät kuitenkaan ole aina niin yksinkertaisia. Kaikenlaisiin tilanteisiin, kuten itsestä riippumattomaan työttömyyteen, kannattaa varautua hyvissä ajoin. Ainakin on hyvä tietää, miten kevytyrittäjän työttömyysturva toimii." }}, { "@type": "Question", "name": "Millainen työttömyysturva kevytyrittäjällä on?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Ilman y-tunnusta toimivan kevytyrittäjän työttömyysturva voi olla hyvin samanlainen kuin yrittäjällä. Moni luulee, ettei yrittäjä tai kevytyrittäjä voi kuulua työttömyyskassaan, mutta se ei pidä paikkaansa. Yrittäjä tai kevytyrittäjä voi yhtä lailla olla jonkin työttömyyskassan jäsen. Työttömäksi jäänyt kevytyrittäjä voi siis saada Kelan peruspäivärahaa ja työttömyyskassan maksamaa ansiosidonnaista päivärahaa samalla tavalla kuin yrittäjä tai palkansaaja." } }, { "@type": "Question", "name": "Mitä työssäoloehto tarkoittaa?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Työssäoloehto määrittää sen, saatko työttömänä Kelan peruspäivärahaa ja sen lisäksi ehkä myös jonkin työttömyyskassan maksamaa ansiosidonnaista päivärahaa.Palkansaajalle työssäoloehto tarkoittaa, että hän on edeltäneen 28 kuukauden aikana ollut vähintään puoli vuotta ja viikoittain vähintään 18 tuntia töissä.Yrittäjälle työssäoloehto tarkoittaa, että hän on toiminut yrittäjänä vähintään 15 kuukautta edeltäneen 48 kuukauden aikana, ja on sinä aikana myös ansainnut riittävästi. Kevytyrittäjää kuitenkin koskee useimmiten palkansaajan työssäoloehto." } }, { "@type": "Question", "name": "Täyttyykö työssäoloehto sivutoimisella kevytyrittäjällä?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Se riippuu siitä, mitä teet kevytyrittäjyyden lisäksi. Jos käyt kokopäivätöissä ja teet sivukeikkaa kevytyrittäjänä, työssäoloehto tietysti täyttyy. Kuulut ehkä myös päivätyösi kautta johonkin työttömyyskassaan, jolloin saat työttömyyden sattuessa ansiosidonnaista päivärahaa. Jos toimit kevytyrittäjänä opiskelujen ohella tai muuten vain pienimuotoisesti, työssäoloehto ei täyty. Silloin et myöskään voi saada peruspäivärahaa tai ansiosidonnaista. Jos haluat parantaa työttömyysturvaasi, harkitse liittymistä palkansaajien työttömyyskassaan." } }, { "@type": "Question", "name": "Mitä jos työssäoloehto ei täyty?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Jos työssäoloehto ei täyty ja päivärahat jäävät saamatta, voit hakea Kelan työmarkkinatukea. Voit saada työmarkkinatukea myös esimerkiksi silloin, kun olet opiskelujen jälkeen vasta tulossa työelämään tai kun olet jo saanut 400 päivän ajan peruspäivärahaa ja ansiosidonnaista, eikä töitä ole vielä löytynyt. Tulosi, ja joskus myös vanhempiesi tulot, vaikuttavat työmarkkinatuen määrään." } }, { "@type": "Question", "name": "Miten päätoiminen kevytyrittäjä voi parantaa työttömyysturvaansa?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Voit tehdä samoja asioita kuin yrittäjä tekisi. Voit ottaa yrittäjän eläkevakuutuksen eli YEL-vakuutuksen ja liittyä yrittäjäkassan jäseneksi. Pidä huolta siitä, että YEL-vakuutus on riittävä, koska jos jäät työttömäksi, ansiopäivärahan määrä perustuu ilmoittamaasi YEL-työtuloon." } }, { "@type": "Question", "name": "Katkaistaanko työttömyystuki, jos teen työttömänä työnhakijana töitä kevytyrittäjänä?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text":"Työttömyysturvajärjestelmä ei onneksi ole niin jyrkkä. Neljän ensimmäisen työttömyyskuukauden aikana voit tehdä töitä niin paljon kuin haluat. Voit saada samalla myös työttömyystukea, mutta tuloihisi soviteltuna.Neljän kuukauden jälkeen TE-toimisto selvittää tilanteesi uudelleen. Jos teet TE-toimiston mielestä työtä sivutoimisesti, saat edelleen soviteltua työttömyystukea. Jos TE-toimisto katsoo, ettet voisi ottaa vastaan kokopäivätyötä kevytyrittäjyyden lisäksi, sinut tulkitaan päätoimiseksi yrittäjäksi, etkä saa enää tukia.Jos teet silloin tällöin eri tilaajille satunnaisia hommia, niistä ei tarvitse ilmoittaa TE-toimistoon. Keikkatyö tuo myös mukavaa vaihtelua arkeen. Ehkä saat työkeikalla oivalluksen tai uuden idean, jonka toimivuutta voisit kokeilla kevytyrittäjänä laajemminkin?"} }] }
Cookie-Hinweis
Indem Sie alle Cookies akzeptieren, gewährleisten Sie die bestmögliche Nutzererfahrung. Erfahren Sie mehr über Cookies und wie Sie sie verwenden oder Ihre Cookie-Einstellungen ändern können.

Ist die Beschäftigungsbedingung im Light Entrepreneurship erfüllt?

Diesen Beitrag teilen
Hören Sie auf Spotify Bild verwendet zum Anhören Artikel als Podcast

Was ist, wenn ein leichter Unternehmer keinen Job mehr bekommt? Als Leichter Unternehmer bei Truster sind Sie in vielerlei Hinsicht gut aufgestellt. Sie können die folgende Idee leicht ausprobieren oder schnelle Entscheidungen treffen, wenn Sie kein Geschäft machen können oder leichtes Unternehmertum nicht Ihr Ding ist. Wir wissen jedoch, dass die Dinge nicht immer so einfach sind. Alle möglichen Situationen, wie z.B. Selbstarbeitslosigkeit, sollten rechtzeitig vorbereitet werden. Zumindest ist es gut zu wissen, wie die Arbeitslosensicherung für Leichtunternehmer funktioniert.

Welche Art von Arbeitslosensicherheit hat ein Leichter Unternehmer?

Die Arbeitslosensicherheit für leichte Unternehmer ohne Geschäftsausweis kann der eines Unternehmers sehr ähnlich sein. Viele Leute denken, dass ein Unternehmer oder ein leichter Unternehmer nicht zu einer Arbeitslosenkasse gehören kann, aber das stimmt nicht. Ein Unternehmer oder ein Leichterunternehmer kann gleichermaßen Mitglied einer Arbeitslosenkasse sein. Mit anderen Worten, ein leicht arbeitsloser Unternehmer kann kelas Grundtaggeld und einkommensabhängiges Tagegeld, das von der Arbeitslosenkasse gezahlt wird, auf die gleiche Weise wie ein Unternehmer oder Arbeitnehmer erhalten.

Was bedeutet die Beschäftigungsbedingung?

Die Beschäftigungsbedingung bestimmt, ob Sie arbeitslos sind und Kelas Grundtaggeld und darüber hinaus vielleicht auch einkommensabhängiges Tagegeld einer Arbeitslosenkasse beziehen.

Für einen Arbeitnehmer bedeutet die Beschäftigungsbedingung, dass er in den vorangegangenen 28 Monaten mindestens sechs Monate und wöchentlich mindestens 18 Stunden am Arbeitsplatz verbracht hat.

Für einen Unternehmer bedeutet die Beschäftigungsbedingung, dass er in den letzten 48 Monaten mindestens 15 Monate Unternehmer war und in diesem Zeitraum auch genug verdient hat. Ein leichter Unternehmer unterliegt jedoch meistens der Beschäftigungsbedingung des Arbeitnehmers.

Wird die Beschäftigungsbedingung von einem Teilzeit-Leichtunternehmer erfüllt?

Es hängt davon ab, was Sie neben dem leichten Unternehmertum tun. Wenn Sie Vollzeit arbeiten und einen Nebenjob als Leichter Unternehmer machen, ist die Anstellungsbedingung natürlich erfüllt. Sie können auch über Ihren Tagesjob einer Arbeitslosenkasse angehören, in diesem Fall erhalten Sie im Falle einer Arbeitslosigkeit einkommensabhängiges Tagegeld.

Wenn Sie neben dem Studium als Leichtunternehmer tätig sind oder anderweitig nur in kleinem Umfang, ist die Anstellungsbedingung nicht erfüllt. In diesem Fall können Sie auch kein Grundtaggeld oder einkommensabhängiges Taschengeld erhalten. Wenn Sie Ihre Arbeitslosensicherheit verbessern möchten, sollten Sie in Betracht ziehen, der Arbeitslosenkasse für Lohn- und Gehaltsempfänger beizutreten.

Was ist, wenn die Beschäftigungsbedingung nicht erfüllt ist?

Wenn die Beschäftigungsbedingung nicht erfüllt ist und die Tagegelder nicht erhalten werden, können Sie die Arbeitsmarktunterstützung von Kela beantragen. Sie können auch Arbeitsmarktunterstützung erhalten, wenn Sie beispielsweise nach dem Studium gerade erst ins Berufsleben eintreten oder wenn Sie bereits 400 Tage lang Grundtagegeld und einkommensabhängige verdienstabhängige Zulage erhalten haben und noch keine Arbeit gefunden wurde. Ihr Einkommen und manchmal das Einkommen Ihrer Eltern wirkt sich auf die Höhe der Arbeitsmarktunterstützung aus.

Wie kann ein Vollzeit-Leichtunternehmer seine Arbeitslosensicherheit verbessern?

Sie können die gleichen Dinge tun, die ein Unternehmer tun würde. Sie können eine selbständige Rentenversicherung, also eine YEL-Versicherung, abschließen und Mitglied der Selbstständigenkasse werden. Stellen Sie sicher, dass die YEL-Versicherung ausreichend ist, denn wenn Sie arbeitslos werden, richtet sich die Höhe der einkommensabhängigen Beihilfe nach dem von Ihnen gemeldeten YEL-Einkommen.

Wird das Arbeitslosengeld gekürzt, wenn ich als arbeitsloser Arbeitsuchender als Leichtunternehmer arbeite?

Glücklicherweise ist das Arbeitslosensicherungssystem nicht so streng. In den ersten vier Monaten der Arbeitslosigkeit können Sie so hart arbeiten, wie Sie möchten. Gleichzeitig können Sie auch Arbeitslosengeld erhalten, jedoch angepasst an Ihr Einkommen.

Nach vier Monaten wird das TE Office Ihre Situation erneut prüfen. Wenn das TE Office der Ansicht ist, dass Sie Teilzeit arbeiten, erhalten Sie weiterhin eine angepasste Arbeitslosenunterstützung. Wenn das TE-Büro der Ansicht ist, dass Sie neben leichtem Unternehmertum keine Vollzeitarbeit annehmen könnten, gelten Sie als Vollzeitunternehmer und erhalten keine Subventionen mehr.

Wenn Sie gelegentlich für verschiedene Abonnenten arbeiten, müssen Sie diese nicht an TE Office melden. Gig-Arbeit bringt auch eine schöne Abwechslung in den Alltag. Vielleicht bekommen Sie bei der Arbeit einen Einblick oder eine neue Idee, deren Funktionalität Sie als Leichter Unternehmer breiter ausprobieren könnten?


Relevante Artikel

Schnellere Bezahlung

→ unsere Preise
Ein echter Ballon
0% Servicegebühr
Linke Sprechblase
Beste mobile App
Linke Sprechblase
Kundendienst
Truster Benutzer: Hospitality workerTruster Benutzer: Office WorkerTruster Benutzer: MitarbeiterTruster Benutzer: Berater

Abrechnungsdienste vergleichen

Truster beinhaltet alle Leistungen, die Sie für die Nutzung des Abrechnungsdienstes benötigen, sowie eine umfassende Haftpflicht- und Unfallversicherung.

Truster ist immer ein erschwinglicher Rechnungsservice, der sowohl für Angehende als auch für Vollzeit-Leichtunternehmer geeignet ist. Wählen Sie immer diejenige, die am besten zu Ihnen passt. Für diejenigen, die viel verlangen Truster 49 €/Monat ist die beste Abrechnungsservice-Option. Sie können sogar Ihren eigenen Online-Shop über uns einrichten, ohne ein Unternehmen zu gründen. Darüber hinaus können Sie Kartenzahlungen über unseren Service akzeptieren. Vergleichen Sie unsere Preisliste mit anderen Abrechnungsdiensten. Wir sind die billigsten!